Junior Antifreeze

Junior Antifreeze

Mae ‘Dreigiau Coed y Brenin’ yn cynnal digwyddiad dygnwch bach hwyl ar gyfer pobl ifanc ar ddydd Sadwrn 28ain o Chwefror 2015 yng Nghoed y Brenin (safle Maesgwm – o Ddolgellau A470 I’r gogledd, trowch i’r chwith cyn y troad ar gyfer y brif ganolfan ar gyfer ymwelwyr, dilynwch y ffordd I’r meysydd parcio).

Cofrestrwch rhwng 11.30 a 12.15. Bydd rasio’n dechrau am 12.30. Mi fydd cost o £4 ar gyfer cofrestru pob reidiwr.

Mi fydd angen beic mynydd, helmed, menig ac esgidiau addas.

Mi fydd dewis yng nghwrs y ras, yn amrywio o hawdd (glas – ychydig o brofiad beicio), canolog (coch – rhai nodweddion technegol yn y cwrs) ac anodd (du – nifer o nodweddion technegol). Y grwpiau oedran bydd dan 8, dan 10, dan 12, Ieuenctid dan 14 ac Ieuanc dan 16.

Mae codau lliw ar gyfer y rash on yn sbesiffig ac nid yw’n gyson gyda llwybrau canolfanau cenedlaethol. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan ganlynol:

https://www.britishcycling.org.uk/events/details/126787/Coed-y-Brenin-Junior-Antifreeze#summary

Dragons Mountain Bike Club are hosting a fun mini endurance event for young people on Sat, 28th Feb 2015 at Coed y Brenin (Maesgwm site – From Dolgellau take A470 north, turn left before the turn for the main visitor centre, follow the road into the car parks)

Sign on from 11.30 – 12.15.  Racing starts at 12.30.  Entry on day £4 per rider.
You will need a mountain bike in good working order, Helmet, Gloves and suitable footwear.

The race will have a choice of 3 routes of different difficulties ranging from easy (blue) some cycling experience necessary, intermediate (red) some technical trail features, hard (black) a lot of technical  features. Age groups for each ability will be under 8s, under 10, under 12, Youth U14, Juvenile U16.

Colour coding is specific to this race and is not consistent with national trail centres.  For more information please go to:

https://www.britishcycling.org.uk/events/details/126787/Coed-y-Brenin-Junior-Antifreeze#summary

 

Leave a Reply