The club runs coaching sessions once or twice a month at Coed y Brenin (and occasionally elsewhere), usually on the 1st and 3rd weekends of the month, between 9.00am until 1.00pm. The sessions are divided by age/ability into Mini Rippers (ages 3-6, learning to ride), Beginners (ages 6-10, working on core skills and short blue graded rides), Intermediates (ages 9-15, more advanced skills, longer blue/red graded rides), and Intermediate Led-rides (none-coached) led by club MTB Leader.

Mae reidiau lefel uwch yn digwydd rhai prynhawniau/nosweithiau ac yn cael eu hysbysebu ar wahân i'r sesiynau craidd. Mae’r reidiau hyn ar gyfer 12-17 oed, ac yn canolbwyntio ar sgiliau rasio Enduro, gyda reidiau hir ar lwybrau gradd coch/du)

The sessions are open to club members only and cost £3.29 (29p goes to the Spond app) but if you’d like to come along to try a free session before joining the club that’s fine – just fill in a consent form for each child, and drop the club secretary a line to let her know what date you’ll be coming along (to ensure there’s space). Mountain bikes should be in good working condition. Please let us know if you need a bike(s).

In order to join the club you’ll need to become a member of the club via the British Cycling membership page. The cost to join is currently £16 for a family membership – it doesn’t matter how many members are in your family!

Unwaith y bydd eich aelodaeth wedi'i chymeradwyo yna gallwch ymuno â'r sesiynau. Mae angen archebu sesiynau ac i gadw pethau'n neis a threfnus mae'r clwb yn defnyddio ap o'r enw Spond. Yn syml, lawrlwythwch yr ap yma, gwnewch gais i ymuno â'r clwb, a bydd eich beicwyr wedyn yn cael eu neilltuo i grŵp addas. Yna anfonir gwahoddiadau i’r sesiynau drwy’r ap a gallwch gadarnhau i gadw’ch lle ar sesiwn.

Mae holl ddigwyddiadau'r clwb yn amodol ar y tywydd ac rydym yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw bryd. Os oes angen i ni ganslo digwyddiad yna fe wnawn ein gorau i wneud hynny mewn da bryd. Rydyn ni’n defnyddio rhagolygon tywydd y Swyddfa Dywydd ar gyfer Coed y Brenin a chanllawiau yswiriant Beicio Prydain i benderfynu a fyddwn ni’n mynd ymlaen â sesiwn. Os yw’r gwynt yn hyrddio’n uwch na 50mya, mae glaw trwm, a’r tymheredd (yn teimlo fel) yn is na’r rhewbwynt yna mae’n debygol y byddwn yn canslo sesiwn gyfan. Os yw'r gwynt yn hyrddio'n uwch na 30mya a'r tymheredd yn is na 5 gradd canradd, efallai mai dim ond ar gyfer y beicwyr iau y byddwn ni'n canslo'r sesiwn.

Mae pob un o'n hyfforddwyr a'n harweinwyr yn meddu ar gymwysterau Beicio Prydeinig, wedi'u gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ac mae ganddynt ddigon o brofiad. Dewch i gwrdd â thîm y Dreigiau yma.

cyCymraeg